Stretnutie s mladými na podujatí T22 – Národné stretnutie mládeže v Trenčíne

Koncom júla sa v Trenčíne konalo podujatie Národné stretnutie mládeže – T22. Podujatia sa zúčastnilo viac ako dvetisíc mladých ľudí z celého Slovenska.

V rámci piatkového programu Popoludnie angažovanosti a tvorivosti sa pre 16 dobrovoľníkov otvorili dvere Krajského strediska ÚNSS v Trenčíne, aby tak mohli spoznať prácu našej pomáhajúcej profesie a oboznámiť sa s problematikou zrakového postihnutia. Náš pripravený workshop sme pomenovali „Svetlo v tme“ ako symbol pomoci pre nevidiacich ľudí.

Pre autentickosť sme si pre všetkých zúčastnených pripravili pomôcky a stanovištia, na ktorých si mohli vyskúšať, aké zrakové obmedzenia majú naši klienti. Dopomohli im k tomu rôzne činnosti, ktoré vykonávali so simulačnými okuliarmi alebo s klapkami na očiach.  Mohli si tak zahrať hru Človeče nehnevaj sa, Domino, prejsť k výťahu s bielou palicou a vrátiť sa naspäť. Kolegyne Lenka Riečická a Mária Varhaníková asistovali pri nalievaní vody do pohára, pri prišívaní gombíka a pri pokusoch písania a čítania v Braillovom písme. Toto všetko, ako inak, robili zúčastnení mladí ľudia bez kontroly zraku, s klapkami na očiach.

Po celý čas sa k účastníkom T22 prihovárala a na otázky odpovedala Duška Blašková, ktorá im predostrela praktické situácie zo života, s ktorými sa bežne stretávajú ľudia so zrakovým postihnutím. Dostávali tak impulzy, ako by mohli poznatky z nášho workshopu preniesť do praktickosti všedných dní pri stretnutí s človekom, ktorý bude mať takýto problém. Otázky ponúknutia pomoci a techniky sprievodcovstva sú vždy aktuálne a využiteľné takmer kdekoľvek.

Mladí ľudia so záujmom kládli rôzne otázky na veci, ktoré ich zaujímali. Oboznámili sa s rozličnými optickými a kompenzačnými pomôckami, mohli vidieť výdobytky modernej techniky určené pre zrakovo znevýhodnených ľudí a v neposlednom rade ich zaujímal aj spôsob, ako si zrakovo postihnutí ľudia tieto pomôcky dokážu zabezpečiť a aká je cena týchto pomôcok. Mohli sme im  teda priblížiť spôsob zabezpečenia prostredníctvom peňažných príspevkov, s čím sa ako bežní mladí ľudia doteraz nestretli.

Aby účastníci tohto stretnutia mali spomienku na dnešný deň, každý od nás dostal tričko s nápisom Otvorme oči, ktoré maľovali nevidiaci a slabozrakí z výtvarnej skupiny Svetlo. A keďže radi čítajú knihy, dostali od nás vyrobenú záložku so sloganom pre daný piatkový deň, „Vstaň, povolávam ťa!“ , ktorý je písaný v Braillom písme.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, že sme s nimi mohli prežiť zaujímavé a príjemné popoludnie a ktovie, možno o pár rokov sa niektorý z nich stane aj našim kolegom – kolegyňou 🙂

 

dievča na fotke si nalieva vodu s klapkami na očiach

dievča na fotke si nalieva vodu s klapkami na očiach

 

dievčatá hrajú hru Človeče nehnevaj sa s klapkami na očiach

dievčatá hrajú hru Človeče nehnevaj sa s klapkami na očiach

 

Duška Blašková vysvetľuje dvojici chlapcov chôdzu s bielou palicou a sprievodcovské techniky

Duška Blašková vysvetľuje dvojici chlapcov chôdzu s bielou palicou a sprievodcovské techniky

 

spoločná fotka na záver

spoločná fotka na záver