Krajské stredisko ÚNSS v Trenčíne

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacich v každom krajskom meste. Vykonávame odbornú činnosti v sociálnej oblasti – poskytovanie základného sociálneho poradenstva, špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, sprievodcovstva a predčítateľskej služby, podporu voľnočasových aktivít členov ÚNSS, vyšetrenia optometristom, preventívne vyšetrenia detí  bezkontaktným autorefraktometer Plusoptixom, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

Poraďme si navzájom

V údolí rieky Váh, pri jazere obklopenom horami s listnatými a ihličnatými lesmi, na slnečnom svahu na úpätí Javorníkov, v nadmorskej výške asi 300 metrov, vyvierajú pramene plné sodíka, draslíka,…

Prejsť na stránku Aktuality