Krajské stredisko ÚNSS v Trenčíne

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacich v každom krajskom meste. Vykonávame odbornú činnosti v sociálnej oblasti – poskytovanie základného sociálneho poradenstva, špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, sprievodcovstva a predčítateľskej služby, podporu voľnočasových aktivít členov ÚNSS, vyšetrenia optometristom, preventívne vyšetrenia detí  bezkontaktným autorefraktometer Plusoptixom, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

Poradenské dni od 2.09.2020

Od 2.9.2020 poskytujeme poradenstvo opäť v celom trenčianskom kraji. Fáza 4 prijatých opatrení Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky. Sociálne služby sú poskytované ambulantnou a terénnou formou. Sociálne…

Poradenské dni od 22.06.2020

Od 22.06.2020 na základe Krízového plánu ÚNSS poskytujeme  sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach: Fáza 4 prijatých opatrení Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky. Sociálne služby…

Prejsť na stránku Aktuality