Krajské stredisko ÚNSS v Trenčíne

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacich v každom krajskom meste. Vykonávame odborné činnosti v sociálnej oblasti – poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvosociálnu rehabilitáciu, sprievodcovskú  a predčitateľskú službu,  preventívne merania zrakových parametrov deťom v predškolskom veku, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

Dovolenka 2.4.2024

Oznamujeme našim klientom, že v utorok 2.4.2024 bude Krajské stredisko v Trenčíne zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky.

Prejsť na stránku Aktuality