Krajské stredisko ÚNSS v Trenčíne

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacich v každom krajskom meste. Vykonávame odbornú činnosti v sociálnej oblasti – poskytovanie základného sociálneho poradenstva, špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, sprievodcovstva a predčítateľskej služby, podporu voľnočasových aktivít členov ÚNSS, vyšetrenia optometristom, preventívne vyšetrenia detí  bezkontaktným autorefraktometer Plusoptixom, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

Poradenské dni od 22.06.2020

Od 22.06.2020 na základe Krízového plánu ÚNSS poskytujeme  sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach: Fáza 4 prijatých opatrení Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky. Sociálne služby…

Služby ÚNSS od mája 2020

Služby ÚNSS od mája 2020 ÚNSS napriek mimoriadnej situácii poskytuje nepretržite svoje služby aj počas pandémie. V záujme maximálnej ochrany našich klientov, ktorí sú rizikovou skupinou ohrozenou infekciou COVID-19 sú od…

Prejsť na stránku Aktuality