Krajské stredisko ÚNSS v Trenčíne

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacich v každom krajskom meste. Vykonávame odbornú činnosti v sociálnej oblasti – poskytovanie základného sociálneho poradenstva, špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, sprievodcovstva a predčítateľskej služby, podporu voľnočasových aktivít členov ÚNSS, vyšetrenia optometristom, preventívne vyšetrenia detí  bezkontaktným autorefraktometer Plusoptixom, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

Služby ÚNSS od mája 2020

Služby ÚNSS od mája 2020 ÚNSS napriek mimoriadnej situácii poskytuje nepretržite svoje služby aj počas pandémie. V záujme maximálnej ochrany našich klientov, ktorí sú rizikovou skupinou ohrozenou infekciou COVID-19 sú od…

Kde v týchto dňoch hľadať pomoc

Napriek tomu, že zamestnanci Krajského strediska ÚNSS v Trenčíne majú riaditeľkou ÚNSS nariadenú prácu z domu, dokážeme svojim klientom aj naďalej poskytovať sociálne služby, sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu. V uplynulých dňoch sme kontaktovali…

Prejsť na stránku Aktuality