Pracovníci KS

 • Zora Sdurková, vedúca KS ÚNSS Trenčín
  email: sdurkova@unss.sk
  telefón: 0905 477 971
 • Lenka Riečická, sociálna pracovníčka
  email: riecicka@unss.sk
  telefón: 0911 636 437
 • Mária Varhaníková, sociálna pracovníčka
  email: varhanikova@unss.sk
  telefón: 0905 719 354