Dary pre Krajské stredisko Trenčín

Našu činnosť môžete podporiť viacerými spôsobmi:

  • Finančný dar, ktorý nám môžete poukázať na účet Krajského strediska.
    Platobné údaje: IBAN SK37 0200 0000 0011 6500 5656
    BIC SWIFT kód: SUBASKBX
  • Materiálny dar
  • Bezplatné poskytnutie služby v prospech nášho strediska

Pred odovzdaním daru je vypracovaná darovacia zmluva. V prípade, že nás chcete podporiť, kontaktujte nás na sdurkova@unss.sk alebo na telefónnom čísle 0905 477 971

Účel použitia daru môžete určiť vy sami, alebo to nechať na nás. V takom prípade sú dary použité napríklad na nákup kompenzačných a optických pomôcok, či dofinancovanie nami realizovaných projektov (pobytov, vzdelávacích seminárov, osvetovej činnosti a podobne).

Vopred ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť.

Naši darcovia a partneri

VINCOM s.r.o. – Profilupy.sk

TYFLOCOMP, s.r.o.

http://www.stopka.sk