Poradenské dni

Na poradenské dni je potrebné sa vopred objednať!

Trenčín

Adresa: Krajské stredisko ÚNSS Trenčín, Dolný Šianec 1, Trenčín
Deň: streda, štvrtok
Čas: 7:30 – 15:30
Kontakt: 0905 477 971, 0911 636 437, 0905 719 354, 032/652 3313

Bánovce nad Bebravou

Adresa: Za Valy 466, Klub dôchodcov, Bánovce nad Bebravou
Deň, čas kontakt: po dohode na tel. čísle: 0905 477 971, 0911 636 437, 0905 719 354, 032/652 3313

Dubnica nad Váhom

Adresa: Moyzesova ul. 396, Centrum neziskových organizácií, Dubnica nad Váhom
Deň, čas kontakt: po dohode na tel. čísle: 0905 477 971, 0911 636 437, 0905 719 354, 032/652 3313

Myjava

Adresa: Myjava
Deň, čas kontakt: po dohode na tel. čísle: 0905 477 971, 0911 636 437, 0905 719 354, 032/652 3313

Nové Mesto nad Váhom

Adresa: Nové Mesto nad Váhom
Deň, čas kontakt: po dohode na tel. čísle: 0905 477 971, 0911 636 437, 0905 719 354, 032/652 3313

Partizánske

Adresa: Februárova 152, Klub spoločenských organizácií, Partizánske
Deň, čas kontakt: po dohode na tel. čísle: 0905 477 971, 0911 636 437, 0905 719 354, 032/652 3313

Považská Bystrica

Adresa: Považská Bystrica
Deň, čas kontakt: po dohode na tel. čísle: 0905 477 971, 0911 636 437, 0905 719 354, 032/652 3313

Prievidza

Adresa: Hollého ulica č. 2, Prievidza
Deň: prvý a tretí pondelok v mesiaci
Čas: 8:30 – 13:00
Kontakt: 0911 636 437

Púchov

Adresa: Nám. slobody 1401, areál Denného centra seniorov, Púchov
Deň, čas kontakt: po dohode na tel. čísle: 0905 477 971, 0911 636 437, 0905 719 354, 032/652 3313