Pozastavenie poskytovania poradenstva

Z dôvodu vysokého počtu infikovaných a rastúci počet ochorení infekciou COVID – 19, je od 21.8.2020 do 31.8.2020 pozastavené poskytovanie poradenstva na poradenských dňoch v Prievidzi a terénneho poradenstva vo všetkých okresoch Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Klienti sa môžu telefonicky objednať na krajskom stredisku v Trenčíne, kde im poradenstvo radi poskytneme za dodržania prísnych hygienických opatrení

Kontakt:

 • Zora Sdurková, vedúca KS ÚNSS Trenčín
  email: sdurkova@unss.sk
  telefón: 0905 477 971
 • Lenka Riečická, sociálna pracovníčka
  email: riecicka@unss.sk
  telefón: 0911 636 437
 • Martina Černá, sociálna pracovníčka
  email: cerna@unss.sk
  telefón: 0905 719 354