Poskytovanie sociálnych služieb

Od 27.04.2022 ruší ÚNSS všetky obmedzenia súvisiace s COVID-19 a sociálne služby poskytuje v plnom rozsahu:

 • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky.
 • Sociálne služby sú poskytované ambulantnou a terénnou formou.
 • Sociálne služby sú poskytované individuálnou a skupinovou formou

Odporúčania pre klientov ÚNSS

 • Je potrebné, aby klienti požiadali o sociálnu službu telefonicky, elektronický alebo písomne na nasledujúcich kontaktoch.
 • Neváhajte kontaktovať našich pracovníkov v prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich so zrakovým postihnutím.
 • Klient/sprevádzajúca osoba nesmie vykazovať príznaky ochorenia COVID-19.

Kontakty:

 • Zora Sdurková, vedúca KS ÚNSS Trenčín
  email: sdurkova@unss.sk
  telefón: 0905 477 971
 • Lenka Riečická, sociálna pracovníčka
  email: riecicka@unss.sk
  telefón: 0911 636 437
 • Mária Varhaníková, sociálna pracovníčka
  email: varhanikova@unss.sk
  telefón: 0905 719 354

Poradenské dni v Prievidzi sú každý prvý a tretí pondelok v mesiaci.

Na každé poradenstvo je potrebné sa vopred objednať.