Poskytovanie sociálnych služieb v režime základ

Poskytovanie sociálnych služieb v režime základ

 

ÚNSS poskytuje sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach:

 • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky.
 • Sociálne služby sú poskytované ambulantnou a terénnou formou.
 • Sociálne služby sú poskytované len individuálnou formou

Poskytovanie sociálnych služieb

Naši pracovníci poskytujú sociálne služby v režime základ t.j. sociálne služby budú poskytované všetkým osobám, ktoré o sociálnu službu požiadajú.

Odporúčania pre klientov ÚNSS

 • Je potrebné, aby klienti požiadali o sociálnu službu písomne, telefonicky alebo elektronický na nasledujúcich kontaktoch.
 • Neváhajte kontaktovať našich pracovníkov v prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich so zrakovým postihnutím.

Požiadavky na klienta pre poskytnutie služby v osobnom kontakte:

 • Je potrebné sa vopred objednať na presný čas.
 • Podmienkou poskytnutia každej sociálnej služby zo strany klienta/sprevádzajúcej osoby je prekrytie horných dýchacích ciest.
 • Do priestorov ÚNSS nie je možné vstúpiť bez prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu.
 • Klient/sprevádzajúca osoba nesmie vykazovať príznaky ochorenia COVID-19.
 • Pri vstupe do priestorov je nutné použiť dezinfekciu na ruky.

 

Kontakty:

 • Zora Sdurková, vedúca KS ÚNSS Trenčín
  email: sdurkova@unss.sk
  telefón: 0905 477 971
 • Lenka Riečická, sociálna pracovníčka
  email: riecicka@unss.sk
  telefón: 0911 636 437
 • Mária Varhaníková, sociálna pracovníčka
  email: varhanikova@unss.sk
  telefón: 0905 719 354

Poradenské dni v Prievidzi sú každý prvý a tretí pondelok v mesiaci.

Na každé poradenstvo je potrebné sa vopred objednať.

MY sme tu pre VÁS! Ďakujeme Vám, že dbáte na bezpečnosť a zdravie nielen seba ale aj ostatných!