Poraďme si navzájom

V údolí rieky Váh, pri jazere obklopenom horami s listnatými a ihličnatými lesmi, na slnečnom svahu na úpätí Javorníkov, v nadmorskej výške asi 300 metrov, vyvierajú pramene plné sodíka, draslíka, horčíka, železa, vápnika, chlóru, jódu a voľného oxidu uhličitého. V takomto rozprávkovom prostredí netrápi nič, zvlášť nie choroby obehového a tráviaceho ústrojenstva, dýchacích ciest, poruchy látkovej premeny, žliaz s vnútornou sekréciou ani kožné či ženské ochorenia.

Pýtate sa, prečo hľadíme práve do tohto kúta nášho kraja? Medzi kúpeľných hostí Nimnice sa totiž od 25. do 30. septembra zamieša aj 16 členov našej základnej organizácie so sídlom v Dubnici nad Váhom. Popri rekreácii a ozdravovaní tela si vyhradia čas aj na precvičovanie orientácie (slabozrakí a prakticky nevidiaci s využitím zvyškov zraku, nevidiaci s bielou palicou) a na výmenu skúseností v najrôznejších oblastiach života so zrakovým postihnutím – pri pohybe v exteriéri i interiéri, pri domácich prácach, ako sú varenie, upratovanie, žehlenie či pranie, pri komunikácii na úradoch, obhajovaní svojich práv, ale hlavne na vzájomnú podporu a vytváranie väzieb nevidiacich a slabozrakých v našom regióne.

Podujatie finančne podporili Trenčiansky samosprávny kraj a mesto Dubnica nad Váhom.

Logo Trenčianskeho samosprávneho kraja
Logo Trenčianskeho samosprávneho kraja