Poradenské dni od 2.09.2020

Od 2.9.2020 poskytujeme poradenstvo opäť v celom trenčianskom kraji.

Fáza 4 prijatých opatrení

 • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky.
 • Sociálne služby sú poskytované ambulantnou a terénnou formou.
 • Sociálne služby sú poskytované len individuálnou formou, skupinové aktivity sú naďalej pozastavené.

Poradenské miesta:

 • Krajské stredisko Trenčín, Nám. sv. Anny č. 9

Streda: 7:30 – 15:30

Štvrtok: 7:30 – 15:30

 • Poradenské miesto v Prievidzi, ul. Hollého č.2

1.a 3. pondelok v mesiaci

Požiadavky na klienta

 • musí byť vopred objednaný
 • musí mať prekrytie horných dýchacích ciest( rúško)
 • nesmie vykazovať príznaky ochorenia COVID 19
 • musí použiť dezinfekciu na ruky pri vstupe do priestorov ÚNSS
 • Klient/sprevádzajúca osoba, musí vyplniť záznamový hárok

Kontakt:

 • Zora Sdurková, vedúca KS ÚNSS Trenčín
  email: sdurkova@unss.sk
  telefón: 0905 477 971
 • Lenka Riečická, sociálna pracovníčka
  email: riecicka@unss.sk
  telefón: 0911 636 437
 • Martina Černá, sociálna pracovníčka
  email: cerna@unss.sk
  telefón: 0905 719 354