Oznam – služby KS ÚNSS Trenčín od 26.10.2020

OZNAM

Od 26.10.2020 na základe Krízového plánu ÚNSS poskytujeme  sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach:

Fáza 2 prijatých opatrení

 • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby dištančnou formou – telefonicky, písomne a elektronicky.

Poradenské miesta – aktuálne zatvorené

Požiadavky na klienta

 • Požiadať o sociálnu službu písomne, telefonicky alebo elektronicky na nasledujúcich kontaktoch:
 • Zora Sdurková, vedúca KS ÚNSS Trenčín
  email: sdurkova@unss.sk
  telefón: 0905 477 971
 • Lenka Riečická, sociálna pracovníčka
  email: riecicka@unss.sk
  telefón: 0911 636 437
 • Martina Černá, sociálna pracovníčka
  email: cerna@unss.sk
  telefón: 0905 719 354