Oznam – služby KS ÚNSS Trenčín od 18.11.2020

Od 18.11.2020 na základe Krízového plánu ÚNSS poskytujeme  sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach:

Fáza 4 prijatých opatrení:

 • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby vo vybraných okresoch ambulantnou aj terénnou formou na základe objednávky klienta a dištančnou formou – telefonicky, písomne a elektronicky.

Poradenské dni a terénne služby v Prievidzi nebudú realizované až do odvolania. Klienti z tohto okresu sa môžu objednať na poradenský deň priamo na Krajské stredisko ÚNSS v Trenčíne.

 • Krajské stredisko Trenčín, Nám. sv. Anny č. 9

Streda: 7:30 – 15:30

Štvrtok: 7:30 – 15:30

Požiadavky na klienta:

 • Je potrebné sa vopred objednať na presný čas (telefonicky, emailom)
 • Do priestorov ÚNSS je možné vstupovať s prekrytím horných dýchacích ciest (rúškom).
 • Klient/sprevádzajúca osoba nesmie vykazovať príznaky ochorenia COVID-19.
 • Pri vstupe do priestorov je nutné použiť dezinfekciu na ruky.

Klient/sprevádzajúca osoba musí vyplniť záznamový hárok ohľadne možných príznakov ochorenia COVID-19.

Kontakt:

 • Zora Sdurková, vedúca KS ÚNSS Trenčín
  email: sdurkova@unss.sk
  telefón: 0905 477 971
 • Lenka Riečická, sociálna pracovníčka
  email: riecicka@unss.sk
  telefón: 0911 636 437
 • Martina Černá, sociálna pracovníčka
  email: cerna@unss.sk
  telefón: 0905 719 354