Konferencia INSPO 2019

Nenechajte si ujsť najväčšiu a najvýznamnejšiu konferenciu o informačných a komunikačných technológiách pre osoby so špecifickými potrebami v Českej republike, predstavenie najnovších českých i zahraničných aplikácií, programov a pomôcok uľahčujúcich život ľuďom s rôznym druhom zdravotného postihnutia. Nenechajte si ujsť INSPO 2019!

Združenie BMI pre vás počas už 19. ročníka podujatia v sobotu 30. marca 2019 v Kongresovom centre Praha zabezpečilo troch zahraničných rečníkov: Jan Bloem z Holandska sa zameria na najdôležitejšie hardvérové a softvérové prostriedky, na ktorých stojí počítačová gramotnosť ľudí s ťažkým postihnutím zraku, zástupcovia dánskej spoločnosti RoboBraille Outreach priblížia bezplatnú on-line službu určenú predovšetkým ľuďom s problémami s čítaním, ktorá konvertuje dokumenty do rôznych alternatívnych formátov (napr. MP3, e-booky), Veľká Británia bude reprezentovaná Hectorom Mintoom, odborníkom na technológie na sprístupňovanie, ktorý je zodpovedný za oblasť Európy, Stredného východu a Afriky.

Súčasťou konferencie bude slávnostné vyhlásenie výsledkov Ceny Nadace Vodafone Rafael, ktorej cieľom je podporiť neziskové organizácie využívajúce informačné a komunikačné technológie na zlepšenie kvality života ľudí so zdravotným postihnutím, a literárnej súťaže Internet a můj handicap, ktorá poskytuje priestor autorom so zdravotným postihnutím zachytiť veselé i vážne príbehy o tom, ako im internet či telefón pomáhajú vyrovnať sa s daným hendikepom.

Popoludní budú príspevky rozdelené tematicky do troch sekcií: prístupnosť webov a mobilných aplikácií, využitie informačných technológií pri vzdelávaní a zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím a technológie pre nepočujúcich používateľov. Samozrejme, aj tento rok je okrem prednášok pripravená výstava aktuálnej ponuky organizácií poskytujúcich kompenzačné pomôcky, aplikácie a služby pre ľudí s rôznym druhom zdravotného postihnutia.

Organizačné pokyny

O prístupnosti prístupne! Organizátori pokračujú v tradícii a vo všetkých troch konferenčných sálach zabezpečia tlmočenie do českého posunkového jazyka i simultánny prepis vo všetkých sálach. Ľudia s poruchami sluchu tak nebudú odkázaní iba na príspevky v jednej miestnosti. Účastníci so sluchovým postihnutím ho budú môcť sledovať nielen na plátne, ale aj na tablete. Slabozrakí návštevníci budú mať k dispozícii tablety, ktoré im sprostredkujú premietané prezentácie.

Už 19. ročník konferencie INSPO sa uskutoční 30. marca 2019 v Kongresovom centre Praha. Pripravený je bohatý program plný užitočných informácií pre používateľov s rôznym druhom postihnutia. Ak sa chcete stať súčasťou tohto veľkolepého podujatia, prihláste sa vopred, a to prostredníctvom registračného formulára.

Účasť na konferencii vás bude stáť 400 Kč (platí sa pri vstupe), v ktorých máte občerstvenie a obed. Tí z vás, ktorí majú preukaz TP, ZŤP alebo ZŤP/S, platia 200 Kč (takisto ako ich sprievodcovia).

Konferenciu INSPO organizuje BMI sdružení s pomocou spolku Křižovatka. Generálnym partnerom INSPO je Nadace Vodafone, partnermi sú Autocont, ČSOB, Microsoft a Teiresiás (středisko Masarykovy univerzity pro pomoc studentům se specifickými nároky), mediálnymi partnermi ČTK Protext a portál Helpnet.