Kde v týchto dňoch hľadať pomoc

Napriek tomu, že zamestnanci Krajského strediska ÚNSS v Trenčíne majú riaditeľkou ÚNSS nariadenú prácu z domu, dokážeme svojim klientom aj naďalej poskytovať sociálne služby, sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu. V uplynulých dňoch sme kontaktovali nevidiacich a slabozrakých, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti so svojimi príbuznými, a sprostredkovali sme im všetky potrebné informácie.

Neprestávame riešiť ani žiadosti o optické a kompenzačné pomôcky. Telefonicky a mailom pomáhame klientom s komunikáciou s príslušnými firmami, ale aj s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré v zmenenom režime fungujú predovšetkým elektronicky.

V súvislosti s koronavírusom prijalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny opatrenia:

  • Výkazy o počte hodín vykonanej osobnej asistencie, potvrdenia o vyplatených odmenách a doklady o výdavkoch na prepravu môžu klienti oznamovať úradu poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom, prípadne osobne na recepcii úradu.
  • Skutočnosti, rozhodujúce na trvanie nároku na peňažné príspevky, preukaz a parkovací preukaz môžu klienti oznamovať úradu poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom alebo telefonicky.
  • Úrad akceptuje žiadosti posielané aj e-mailom; ak klient donesie žiadosť osobne, bude prebraná na recepcii úradu, prípadne na inom preberacom mieste zriadenom pri vchode úradu. Na recepcii úradu budú preberané aj iné dokumenty, ktoré klienti donesú osobne.
  • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely kompenzácie bude overovať zamestnanec recepcie.
  • Ak klient počas obdobia krízovej situácie nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, na uvedenú povinnosť sa prihliada ako na splnenú, ak výzve vyhovie do 8 pracovných dní od skončenia krízového režimu.
  • Preukaz a parkovací preukaz budú úrady klientom vydávať.

Ako si zabezpečiť Zdravotnú starostlivosť a lieky

V prípade potreby treba svojho lekára kontaktovať telefonicky. Plánované návštevy ambulancií je v tejto krízovej situácii lepšie presunúť na iný termín (samozrejme v prípade, že to dovolí zdravotný stav).

Lieky, ktoré sú akútne potrebné, môže obvodný lekár predpísať aj na základe telefonickej požiadavky pacienta. Ten si vyberie konkrétnu lekáreň, ktorá mu po predložení preukazu poistenca liek vydá. Najvhodnejšie je vyberať si prevádzky lekární, kde sa pohybuje čo najmenší počet ľudí a navštevovať ich v časoch, kedy je väčšina ľudí zvyčajne v práci.

Ako si zabezpečiť potraviny

Popri pomoci rodiny, susedov, známych či dobrovoľníkov je možné využiť on-line nakupovanie, ale aj taxi služby. Pozor! V prípade, že taxík viezol klientovi nákup, tovar, pracovné veci a pod., je možné tým, ktorí poberajú príspevok na prepravu, uvedený úkon taxíka preplatiť.

Dôchodcovia nad 65 rokov budú môcť nakupovať len v čase pre nich špeciálne určenom, konkrétne od 9:00 do 11:00 a len v pracovných dňoch, teda od pondelka do piatku.

Dovoz stravy pre seniorov

Sociálne služby mesta Trenčín obnovia od pondelka 30. marca 2020 dovoz stravy pre seniorov.

,,Obedy sa začnú seniorom, ktorí o to požiadali, dovážať priamo k nim domov od 30. marca,“ uviedla riaditeľka Sociálnych služieb mesta Trenčín Edita Prekopová s tým, že cena jedného obeda aj s dovozom bude spolu 4,40 eur (stravný lístok 3,60 eur + dovoz 0.80 eur).

Ak ste senior na túto službu odkázaný, prosíme,  vypíšte Žiadosť a dajte si ju potvrdiť u svojho obvodného lekára. V týchto dňoch je vhodné, aby vám s tým pomohli rodinní príslušníci, či známi.

Pomoc zo strany mesta Trenčín

Mesto Trenčín spustilo telefonickú linku na podporu seniorov. Dostupná je každý pracovný deň od 8:00 do 11:00 na bezplatnom čísle 0903 113 047 alebo 0903 608 322. Starší obyvatelia mesta tu môžu adresovať svoje otázky či požiadavky o pomoc s nákupom, vyzdvihnutím liekov a pod.

Ako postupovať v prípade nákupu cez Senior linku:

Na linke sa budeme pýtať na Vaše meno, adresu, číslo domu, resp. bytu, poschodie a fakt, či ste v karanténe. Za nákup či lieky zaplatíte až po ich doručení, a to na základe pokladničného bloku. Peniaze nikomu nedávajte vopred! 

Pozn. Ak má záujemca o túto službu elektronický recept od lekára, dobrovoľník môže vyzdvihnúť aj potrebné lieky.

Kedy by ste nemali volať? 

Ak máte v Trenčíne rodinu alebo známych, požiadajte o pomoc najskôr ich. My sme tu pre osoby, ktoré sa nemajú na koho obrátiť. Chceme pomôcť ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú.

Upozorňujeme, že telefónne kontakty neslúžia na otázky týkajúce sa zdravotného stavu. S týmito otázkami kontaktujte RZP na čísle 112 alebo využite infolinku o koronavíruse na 0800 221 234. 

Prosíme Trenčanov, ak je to možné, zaujímajte sa o svojich susedov a  skúste pomôcť s  tým, čo je vo vašich silách. Napríklad počas vášho nákupu, nakúpte aj  im. 

Ďakujeme.

A na záver dôležité upozornenie: Nosenie rúška je povinné všade mimo svojho bydliska. Ďalej sa odporúča dodržiavať dvojmetrové odstupy medzi ľuďmi. 

Dôležité telefónne kontakty:

Úrad verejného zdravotníctva v­ Trenčíne (otázky ohľadom korona vírusu): 032/6509 511.

Linka mesta Trenčín na podporu seniorov: 0903 113 047 a 0903 608 322.

Infolinka Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín: +421 32 2440 111.

Krajské stredisko ÚNSS Trenčín: 0905 477 971, 0911 636 437 alebo 0905 719 354, príp. e-mailová adresa: unss.trencin@unss.sk

Oznamy

Aktuálne nemáme žiaden oznam.

Kategórie