Bez nehody, úrazu či škrabancov. Taký bol Deň bielej palice 2018

Biela palica, kurzy priestorovej orientácie a samostatného pohybu s touto nenahraditeľnou pomôckou a kampane na zvýšenie povedomia o mobilite ľudí so zrakovým postihnutím sú synonymom bezpečnosti, nezávislosti a rovnosti, zárukou autonómie vo výbere miest, kam sa vybrať. Ale zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo všetko musí nevidiaci či slabozraký zvládnuť, kým sa tam či onam vyberie? Alebo podľa čoho sa orientuje? Čo všetko mu môže pomôcť? Už 9. ročníka Dňa bielej palice poodhalil aj tieto tajomstvá.

Foto: Signalizácia bielou palicou

Biele palice na cestách

Prísnym okom na vodičov na slovenských cestách dozerali v 51 mestách na celkovo 60 priechodoch pre chodcov hliadky z Policajného zboru a Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy. Každý z nich bol zastavený, buď pochválený, alebo poučený, obdarovaný letákom či voňavým autíčkom. Nikto však nebol pokutovaný. Teda za tento priestupok nie. Ako najdisciplinovanejší sa dnes ukázali vodiči z Banskobystrického kraja, kde na bielu palicu nereagovalo len 12,2 % motoristov, vstúpiť do svedomia by si mali tí, ktorých dnes uniformy zastavili v Košickom kraji, pretože až 30,1 % nedalo nevidiacemu na priechode pre chodcov prednosť. Oproti predchádzajúcemu ročníku sme zaznamenali zhoršenie, pretože celkovo 21,1 % vodičov nedodržalo literu zákona a nesprávne reagovalo na bielu palicu.

Vlani sa informačné letáky a osviežovače vzduchu do auta rozdávali celkovo na 54 priechodoch pre chodcov v 47 mestách. Deň bielej palice 2017 dopadol najhoršie pre Bratislavský kraj (27,4 %), najzodpovednejšie sa jazdilo v Košickom kraji (12,7 %). Celkovo v minuloročnej štatistike svieti číslo 18,3. Presne toľko percent áut nedalo chodcom s bielou palicou po signalizácii na priechode prednosť.

Deň bielej palice 2018 v dátach a číslach

Deň bielej palice 2018 – Banskobystrický kraj
Mesto Lokalita, priechod Počet áut Autá zastavili Autá nezastavili
Banská Bystrica Námestie slobody 158 131 27
Lučenec priechody na Fándlyho ulici a Ulici Dekréta Matejovie 98 79 19
Veľký Krtíš priechody na Lučeneckej ulici (pri Bille a J-Stave) 161 144 17
Rimavská Sobota Malohontská ulica 110 100 10
Zvolen Divadelná ulica 109 98 11
Brezno Ulica ČSA 112 101 11
Banská Štiavnica Križovatka 88 81 7
Spolu Banskobystrický kraj 836 734 102
Deň bielej palice 2018 – Bratislavský kraj
Mesto Lokalita, priechod Počet áut Autá zastavili Autá nezastavili
Bratislava Štefánikova ulica (pri Prezidentskej záhrade) 172 72 100
Bratislava Ružinovská ulica 184 90 94
Bratislava Ursínyho ulica 108 104 4
Bratislava Borská ulica 113 83 30
Bratislava Rusovská cesta 60 55 5
Bratislava Horné Krčace 256 128 128
Malacky Radlinského ulica 155 150 5
Pezinok Bratislavská ulica 307 271 36
Spolu Bratislavský kraj 1355 953 402
Deň bielej palice 2018 – Košický kraj
Mesto Lokalita, priechod Počet áut Autá zastavili Autá nezastavili
Košice Trieda KVP (pri poliklinike) 173 125 48
Košice Čermeľská cesta 355 224 131
Budimír autobusová zastávka Kaštieľ 71 52 19
Sečovce Námestie sv. Cyrila a Metoda 61 54 7
Rožňava Šafárikova ulica (pri vojenskej správe) 145 95 50
Michalovce Ulica A. Markuša 128 105 23
Spišská Nová Ves Letná ulica 138 94 44
Spolu Košický kraj 1071 749 322
Deň bielej palice 2018 – Prešovský kraj
Mesto Lokalita, priechod Počet áut Autá zastavili Autá nezastavili
Prešov pri Štátnych lesoch SR 122 55 67
Poprad Ulica L. Svobodu 189 83 106
Levoča I/18 (pri nemocnici) 176 143 33
Vranov nad Topľou Ulica J. Kráľa 75 63 12
Stará Ľubovňa Levočská ulica (pri ZŠ) 124 115 9
Svidník priechody na Ulici sovietskych hrdinov 185 162 23
Humenné Kukorelliho ulica 48 43 5
Spolu Prešovský kraj 919 664 255
Deň bielej palice 2018 – Nitriansky kraj
Mesto Lokalita, priechod Počet áut Autá zastavili Autá nezastavili
Nové zámky Nábrežná ulica 123 77 46
Levice Ulica M. R. Štefánika 137 124 13
Topoľčany Hviezdoslavova ulica 31 23 8
Šaľa Vlčanská ulica 207 194 13
Nitra ulica A. Hlinku 131 95 36
Spolu Nitriansky kraj 836 734 102
Deň bielej palice 2018 – Trenčiansky kraj
Mesto Lokalita, priechod Počet áut Autá zastavili Autá nezastavili
Bánovce nad Bebravou Svätoplukova ulica 185 169 16
Považská Bystrica Lánska ulica (pri nemocnici) 95 86 9
Dubnica nad Váhom Ulica obrancov mieru 29 22 7
Trenčín Žilinská ulica 117 60 57
Púchov Ulica 1. mája 111 104 7
Partizánske Námestie SNP 253 216 37
Myjava Štefánikova ulica 30 20 10
Spolu Trenčiansky kraj 820 677 143
Deň bielej palice 2018 – Trnavský kraj
Mesto Lokalita, priechod Počet áut Autá zastavili Autá nezastavili
Trnava Zelenečská ulica 297 186 111
Galanta Ulica Z. Kodálya 399 372 27
Sereď Ulica M. R. Štefánika (pri kostole) 70 61 9
Dunajská Streda Hlavná ulica (pri škole) 77 51 26
Hlohovec Pribinova ulica 123 112 11
Piešťany Hlboká ulica 267 243 24
Senica Sotinská ulica 86 78 8
Skalica Mallého ulica 204 184 20
Spolu Trnavský kraj 1523 1287 236
Deň bielej palice 2018 – Žilinský kraj
Mesto Lokalita, priechod Počet áut Autá zastavili Autá nezastavili
Čadca Palárikova ulica 102 83 19
Dolný Kubín Radlinského ulica 100 74 26
Martin Zelená ulica 105 80 25
Liptovský Mikuláš Štúrova ulica 143 130 13
Ružomberok Ulica J. Kačku 100 87 13
Námestovo Štefánikova ulica 129 119 10
Trstená Pri Roháči 157 148 9
Žilina Ulica vysokoškolákov 91 81 10
Spolu Žilinský kraj 927 802 125

Vyhodnotenie krajov

Kraje a podiely aút, ktoré nezastavili
Kraj Podiel áut, ktoré nezastavili
Banskobystrický 12,2%
Žilinský 13,5%
Trnavský 15,5%
Trenčiansky 17,4%
Nitriansky 18,4%
Prešovský 27,7%
Bratislavský 29,7%
Košický 30,1%
Celkom 21,1%

Foto: Policajné hliadky chválili a poučovali

Biele palice na uliciach

Novinkou tohto ročníka bolo zameranie na architektonické bariéry z hľadiska ľudí so zrakovým postihnutím. Iba dostatok informácií o možnostiach, schopnostiach a spôsobe mobility nevidiacich a slabozrakých môže pomôcť pri tvorbe úprav, ktoré im pohyb v priestore uľahčujú. V spolupráci s Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy sme si posvietili na centrum metropoly. Necelé štyri hodiny sledoval vedúci nášho Oddelenia prevencie architektonických a dopravných bariér Pavol Korček spolu s príslušníčkou MP prekážky dočasného charakteru umiestnené na umelých vodiacich líniách na Obchodnej ulici, Námestí SNP a Štúrovej ulici. Za ten čas identifikovali 25 vozidiel, ktoré parkovali na umelých vodiacich líniách. Vodiči boli poučení a dostali informačný leták. Treba však poznamenať, že väčšinou šlo o vozidlá zásobovania. Vzhľadom na obmedzené priestorové možnosti Obchodnej ulice, existenciu električkovej trate a zvolený časový úsek (určený na zásobovanie), vozidlá vo väčšine prípadov nemali možnosť zaparkovať mimo umelých vodiacich línií. Žiadne autá, žiadne reklamné pútače ani žiadne iné bariéry sme vo vybranom čase v danej lokalite nespozorovali.

Foto: Figurant na priechode pre chodcov

„Všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a pomohli nám pri realizácii Dňa bielej palice 2018, sa chcem poďakovať“ povedala koordinátorka akcie Dušana Blašková. „Mobilita ľudí so zrakovým postihnutím je jeden z najtvrdších orieškov, ktoré musia rozlúsknuť. Predstavy o svojom okolí, o mieste, kde sa aktuálne nachádzajú, si musia vytvárať veľmi prácne. Musia vychádzať len z informácií, ktoré prijímajú sluchom, hmatom, sčasti čuchom a, samozrejme, zvyškami zraku, ak nejakými disponujú. Kladie to vysoké nároky na pamäť, analýzu a dedukciu. Vidiaci dokáže situáciu okolo seba obsiahnuť jediným pohľadom, človek so zrakovým postihnutím si ju musí „vyskladať“. Som rada, že sa nám aj prostredníctvom tejto osvetovej akcie podarilo širokej verejnosti priblížiť problematiku priestorovej orientácie a samostatného pohybu nevidiacich a slabozrakých,“ dodala.

Partneri: Nadácia Allianz
Mediálny partner: Zelená vlna RTVS