Služby ÚNSS od mája 2020

Služby ÚNSS od mája 2020

ÚNSS napriek mimoriadnej situácii poskytuje nepretržite svoje služby aj počas pandémie. V záujme maximálnej ochrany našich klientov, ktorí sú rizikovou skupinou ohrozenou infekciou COVID-19 sú od 16.3.2020 prerušené všetky služby, ktoré vyžadujú osobný kontakt.

Z uvedeného dôvodu  poskytujeme sociálne služby dištančne a to telefonicky, e-mailom alebo on-line. Aktuálne sa zameriavame najmä na mapovanie situácie klientov a  informovanie o:

  • dôležitých opatreniach ktoré vydala vláda SR v súvislosti s korona vírusom,
  • bezpečnostných zásadách pri ochrane pred infekciou COVID-19 (nosenie rúšok, dezinfekcia, dodržiavanie odstupu),
  • dostupných podporných službách (napr. linky dôvery či nákupné alebo zdravotnícke služby, dobrovoľnícke programy pre osamelých),
  • zmenách v sociálnej legislatíve (napr. osobná asistencia, pomoc v prípade straty zamestnania, opatrenia pre pracovných asistentov a chránené pracoviská, humanitárnej pomoci  a pod.),
  • možnostiach aktívneho trávenia času v karanténe (zvukové knihy, IT technológie, možnosti trávenia voľného času),
  • možnostiach nácviku zručností potrebných ku zvýšeniu nezávislosti v domácnosti (realizované prostredníctvom video hovoru).

Od mája 2020 budú pracovníci krajských stredísk ÚNSS k dispozícii priamo v sídlach jednotlivých stredísk. Avšak pomáhať budú ešte stále bez osobného kontaktu s klientom – teda telefonicky, e-mailom či on-line . K osobnému poskytovaniu ambulantných služieb prostredníctvom krajských stredísk ÚNSS, prejdeme v období, keď to umožní vývoj situácie na Slovensku v súvislosti s ochorením COVID-19. Terénne služby, osobné návštevy u klientov v ich domácom prostredí, či skupinové aktivity naďalej pozastavujeme až do odvolania.

V prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich so zrakovým postihnutím či aktuálnou krízovou situáciou, neváhajte pracovníkov krajských stredísk ÚNSS kontaktovať, a to od pondelka do piatku v čase od 09:00 do 15:00, prostredníctvom nasledovných kontaktov:

Trenčín: 032/652 3313, unss.trencin@unss.sk

alebo na mobilných telefónoch:

MY sme tu pre VÁS! Zároveň všetkým ďakujeme za to, že dbáte na bezpečnosť a zdravie nielen seba ale aj iných!