Diskusia o dobrovoľníctve

Rok 2011 je rokom dobrovoľníctva. „Dobrovoľničiť“ sa dá v podstate všade, môžeme pomôcť ľuďom vo svojom okolí, a to samostatne, napr. pomôcť s nákupom chorej susedke, upratať na ulici alebo v parku. Každý z nás má schopnosti a energiu k tomu, aby uskutočnil určitú dobrovoľnícku činnosť, záleží však na tom, nakoľko a ako sa chce určitej službe venovať.

Trenčianska televízia v rámci dobrovoľníctva pripravovala diskusnú reláciu na tému dobrovoľníctvo a vodiaci psi, na ktorej sme sa dňa 16. 11. 2011 zúčastnili ako Krajské stredisko Trenčín v zastúpení vedúcou Mgr. Filovou Martinou, pracovníčkou KS TN prostredníctvom aktivačnej činnosti formou dobrovoľníctva Bc. Silviou Pavlíkovou a klientom Motyčákom Milanom s vodiacim psom.

Obsahom diskusie bolo dobrovoľníctvo, činnosť Krajského strediska Trenčín, čo je vodiaci pes, aké sú možnosti získania vodiaceho psa pre zrakovo postihnutého, voľný rozhovor.