Čítame, píšeme, učíme sa, bavíme sa.

Ďakujeme mestu Trenčín za poskytnutú dotáciu vo výške 900 Eur, vďaka ktorej sme mohli zakúpiť na Krajské stredisko v Trenčíne novú kompenzačnú pomôcku – elektronickú lupu stolovú LOOKY BOOK s HD kamerou do diaľky.

Mesto Trenčín podporilo náš projekt s názvom Čítame, píšeme, učíme sa, bavíme sa, vďaka čomu majú naši klienti k dispozícii ďalšiu technickú novinku, ktorú vedia jednoducho a prakticky využiť v bežných každodenných činnostiach. K optickým a kompenzačným pomôckam, ktorými už disponujeme na krajskom stredisku, pribudla vďaka projektu a podpore mesta Trenčín nová elektronická lupa stolová LOOKY BOOK s HD kamerou. Pomocou tejto lupy môžu klienti čítať, písať, pracovať, maľovať, skladať modely áut, pripravovať sa do školy, ale aj v škole – vďaka kamere sa obraz z tabule premietne na obrazovku…skrátka možnostiam na využitie sa medze nekladú.

Túto novú kompenzačnú pomôcku si už vyskúšali viacerí klienti a vďaka jej všestrannému využitiu a prínosu sa rozhodli pre jej zakúpenie prostredníctvom žiadosti o peňažný príspevok na kompenzácie.

Podporený projekt má dlhodobý charakter, klienti si lupu môžu prísť vyskúšať na naše krajské stredisko alebo ju odskúšame v domácom prostredí pri poskytovaní terénnych sociálnych služieb. Naše odborné služby sú pre klientov so zrakovým znevýhodnením poskytované bezplatne.

Chceme sa poďakovať mestu Trenčín za poskytnutú finančnú pomoc. Teší nás, že môžeme našim zrakovo znevýhodneným klientom prinášať nové podnety do života, vďaka ktorým sa stávajú samostatnejšími a môžu tak neustále napredovať.

 

lúštenie krížoviek pomocu LOOKY BOOK

Lúštenie krížoviek pomocou LOOKY BOOK

 

klient číta pomocou lupy LOOKY BOOK

Klient číta pomocou lupy LOOKY BOOK

 

písanie úloh do školy pomocou LOOKY BOOK

Písanie úloh do školy pomocou LOOKY BOOK