Akcia 112

Obvodný úrad Trenčín v rámci svojej akcie dňa otvorených dverí pripravil workshop pre nevidiacich a slabozrakých, ktorý sa konal dňa 13. 10. 2011 v spolupráci s Krajským strediskom Trenčín, na ktorom sa zúčastnili pracovníčky KS TN Ing. Ranincová Marta, Mgr. Filová Martina, členka krajskej rady Porubská Viera a klienti so zrakovým postihnutím z Trenčína a jeho okolia.

Obsahom programu bolo:

  • Privítanie
  • Možnosti viktimačnej prevencie kriminality u osôb so zrakovým postihnutím pod záštitou PhDr. Dagmar Kopáčikovej, PhD., ktorá predviedla spôsoby vhodnej úschovy osobných vecí do tašky
  • Krátka prezentácia integrovaného zásahového systému 112, kde sme boli oboznámení čo to vlastne tiesňová linka 112 je, ako funguje, kedy sa volá a jej zneužívanie…
  • Ukážka reálnych nahrávok ako prebieha telefonát na tiesňovú linku, dva druhy ukážok – oprávnené a neoprávnené hovory.
  • Samotná prehliadka koordinačného strediska.
  • Prvá pomoc – resuscitácia dospelých a detí, ktorú viedol MUDr. Gaša Dušan. Tu dostali možnosti naši nevidiaci klienti si skúsiť simulovanú akciu, kde náš nevidiaci dobrovoľník zatelefonoval na linku 112 a operátor 112 po zistení základných údajov, prepojí na operátora záchrannej zdravotnej služby. Ten inštruoval volajúceho, kládol mu doplnkové otázky a radí, čo má robiť, ako zistiť, čo je postihnutej osobe, ako má postupovať do príchodu pomoci.

Program bol veľmi zaujímavý a dynamický a sme všetci radi, že i obvodný úrad v rámci svojho dňa otvorených dverí myslí na ľudí so zrakovým postihnutím.