S podporou mesta Trenčín v novom šate

Ochrana osobných údajov alebo inými slovami GDPR. Obávaný strašiak modernej doby alebo nástroj, ktorý nás má chrániť?

Jedna z otázok, s ktorou sa stretávajú zamestnanci Krajského strediska denne pri archivácii údajov o klientoch. Všade navôkol nás bombardujú rôznymi súhlasmi, cookiesmi a inými heslami či kódmi. Pričom jedno majú spoločné – chrániť naše osobné údaje.

Keďže ani KS nie je výnimkou a aj my poctivo a bezpečne archivujeme, dospeli sme do štádia, že naše archivačné kapacity sa naplnili a na spisy bolo čoraz menej miesta. Rozhodli sme sa preto využiť ponuku mesta Trenčín a zapojiť sa do dotačnej výzvy v oblasti sociálnych vecí.

Tu vznikol nápad na projekt, vďaka ktorému by sme mohli zakúpiť kartotéky a k nim spisové zložky. Nevyhnutnú súčasť našej kancelárie.

Po podaní projektu nám zostávalo jediné. Čakať, ako to celé dopadne. Hoci nás pandémia trochu zdržala a mesto Trenčín sa rozhodovalo, či podporí projekty v tejto  neľahkej situácii.  Čakanie sa vyplatilo, dotácia bola schválená a my sme sa mohli pustiť do roboty.

Už teda nič nebránilo tomu, aby sme náš cieľ, rekonštrukciu KS mohli spustiť. Počas leta sa nám podarilo vymeniť stávajúce skrinky určené  na archiváciu za nové, moderné kartotéky. Vďaka nim sa nám jednoduchšie archivujú nielen spisy klientov, ale i ostatné dôležité dokumenty KS. A má to ešte jednu pridanú hodnotu. Vďaka tejto malej rekonštrukcii sme mohli zveľadiť aj poradenskú miestnosť KS.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať mestu Trenčín za podporu Krajského strediska Trenčín  Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sumou 680,- € na realizáciu projektu  „Zvýšenie ochrany osobných údajov na Krajskom stredisku Trenčín“.