http://www.unss.sk/

Kontakty

Krajské stredisko

telefón: 032/ 652 33 13, 0905 477 971

  • Zora Sdurková, sociálna pracovníčka

Krajská rada

predseda: Mária Danielová, kontakt: 0904 682 023

Poradenské centrá

Mesto Adresa Deň Čas
Trenčín Nám. sv. Anny 9, KS ÚNSS Trenčín streda, štvrtok 7.30 – 15.30
Bánovce nad Bebravou Farská ulica, Klub dôchodcov Po dohode na tel. čísle: 032/65 23 313; 0905 477 971
Dubnica nad Váhom Moyzesova ulica, Centrum neziskových organizácií Po dohode na tel. čísle: 032/65 23 313; 0905 477 971
Myjava Po dohode na tel.čísle: 032/65 23 313; 0905 477 971
Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova ulica, Budova Mestského kultúrneho strediska Po dohode na tel. čísle: 032/65 23 313; 0905 477 971
Partizánske Februárova ulica, Klub spoločenských organizácií Po dohode na tel. čísle: 032/65 23 313; 0905 477 971
Považská Bystrica Po dohode na tel. čísle: 032/65 23 313; 0905 477 971
Prievidza Hviezdoslavová 3 (budova bývalého Primstavu č.d. 319) 3. utorok v mesiaci 8.00 - 12.00
Púchov Nám. slobody 1401, areál Denného centra seniorov 2. streda v mesiaci 8.30 – 11.00

Ak klient má záujem, aby pracovníčky KS vycestovali za ním, je potrebné oznámiť to predsedovi konkrétnej ZO, alebo sa obrátiť na Krajské stredisko ÚNSS v Trenčíne. Podľa počtu dohodnutých klientov vycestujeme do daného mesta.

Základné organizácie

ZO č. adresa predseda Mobil/ pevná linka
47 Farská ulica – Klub dôchodcov, Bánovce nad Bebravou 957 01 Mária Danielová 0904 682 023, 038/760 67 30
54 Partizánska 1280/8, Dubnica nad Váhom 018 41 Emília Motyčáková 0915 322 003, 042/442 11 23
56 Družstevná 587/7,906 13 Brezová pod Bradlom Viera Vargová 0908 872 578
58 Dukelská 14, Nové Mesto nad Váhom 915 01 Pavol Strechay 032/771 83 66
53 Hviezdoslavova 235, 958 53 Skačany Jozefína Levická 038/748 81 93, 0908 828 370
29 Rozkvet 2040, Považská Bystrica 017 01 Peter Bursa 0902 542 190
31 Tužina 210, 972 14 Gabriela Kolečanská 0915 417 628, 046/544 41 37
68 Obrancov mieru 1152/9, 020 01 Púchov Emília Luhová 0904 364 042, 042/463 21 19
37 Západná 11, 911 01 Trenčín Viera Porubská 0915 604 689, 032/658 22 15


odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Slovenská obchodná a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora

Emerson - Branson

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť

Nissens

Hôrka mäsovýroba

Mediálni partneri

MY - Trenčianske noviny

Televízia Trenčín