http://www.unss.sk/

Kontakty

Krajské stredisko

telefón: 032/ 652 33 13, 0905 477 971

  • Zora Sdurková, sociálna pracovníčka

Krajská rada

Predsedníčka KR: Mária Danielová
Adresa: Námestie sv. Anny č. 9, 911 01 Trenčín

Poradenské centrá

Mesto Adresa Deň Čas
Trenčín Nám. sv. Anny 9, KS ÚNSS Trenčín streda, štvrtok 7.30 – 15.30
Bánovce nad Bebravou Farská ulica, Klub dôchodcov Po dohode na tel. čísle: 032/65 23 313; 0905 477 971
Dubnica nad Váhom Moyzesova ulica, Centrum neziskových organizácií Po dohode na tel. čísle: 032/65 23 313; 0905 477 971
Myjava Po dohode na tel.čísle: 032/65 23 313; 0905 477 971
Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova ulica, Budova Mestského kultúrneho strediska Po dohode na tel. čísle: 032/65 23 313; 0905 477 971
Partizánske Februárova ulica, Klub spoločenských organizácií Po dohode na tel. čísle: 032/65 23 313; 0905 477 971
Považská Bystrica Po dohode na tel. čísle: 032/65 23 313; 0905 477 971
Prievidza Hviezdoslavová 3 (budova bývalého Primstavu č.d. 319) 3. utorok v mesiaci 8.00 - 12.00
Púchov Nám. slobody 1401, areál Denného centra seniorov 2. streda v mesiaci 8.30 – 11.00

Ak klient má záujem, aby pracovníčky KS vycestovali za ním, je potrebné oznámiť to predsedovi konkrétnej ZO, alebo sa obrátiť na Krajské stredisko ÚNSS v Trenčíne. Podľa počtu dohodnutých klientov vycestujeme do daného mesta.odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Slovenská obchodná a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora

Emerson - Branson

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť

Nissens

Hôrka mäsovýroba

Mediálni partneri

MY - Trenčianske noviny

Televízia Trenčín