http://www.unss.sk/

Fotogaléria

Krajské stredisko Trenčín

Kuchynka
KS Trenčín - Debarierizované pre zrakovo postihnutých
Trenčín a nové stredisko ÚNSS (mp3) - reportáž vysielaná Slovenským rozhlasom o Dni otvorených dverí Krajského strediska ÚNSS Trenčín
Deň otvorených dverí
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Slovenská obchodná a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora

Emerson - Branson

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť

Nissens

Hôrka mäsovýroba

Mediálni partneri

MY - Trenčianske noviny

Televízia Trenčín