http://www.unss.sk/

KS Trenčín - Debarierizované pre zrakovo postihnutých

Krajské stredisko Trenčín je vybavené prvkami debarierizácie prostredia pre ľudí so zrakovým postihnutím. Na stredisku je prakticky ukázané, ako je možné použiť rôzne prvky a materiály. Nachádzajú sa tu prvky:

 • Akustický maják
  Nad vchodom do budovy je nainštalovaný akustický maják. Jeho funkciou je oznámiť, aká inštitúcia sa nachádza v budove, a opísať najbližší priestor v budove - orientačné body, trasu, aby sa zrakovo postihnutý človek samostatne dostal k cieľu svojej cesty. Tu si môžete vypočuť hlášky, ktoré informujú klientov KS Trenčín.
  Ukážka hlášky akustického majáku:
  Akustický maják sa aktivuje pomocou vysielačky. Vysielačka je kompenzačná pomôcka, alebo si ju je možné zakúpiť. Našou snahou pri komunikácii so samosprávou a rôznymi úradmi je, aby sa akustické majáky nachádzali na všetkých budovách, kam občan chodí vybavovať záležitosti (MÚ, pošta, nemocnica, a dokonca i autobusy MHD).
 • Vodiace línie v podlahe
  Od vstupných dverí Vás dovedú ku Krajskému stredisku vodiace línie v podlahe. Používajú sa na orientáciu pri samostatnom pohybe v priestore. Sú nahmatateľné nohou i bielou palicou. Nevidiaci dostane informáciu o smere pohybu, o rozdelení trasy, v prípade, že je viacero cieľov, o blížiacich sa schodoch, výťahu a pod. Je možné použiť rôzne materiály a farby, aby bol zabezpečený čo najvhodnejší farebný kontrast ale zároveň aby línie nenarušili celkový ráz priestoru. V priestoroch Krajského strediska boli použité dva rôzne materiály. Viď. fotodokumentácia.
  V prípade záujmu Vám radi poskytneme bližšie informácie o materiáloch, spôsobe aplikácie, a ukážeme, ako sa tieto prvky využívajú v praxi priamo na Krajskom stredisku. Kontaktujte nás v prípade záujmu.
 • Farebný kontrast v miestnostiach
  I bezprostredné prostredie zrakovo postihnutého je možné nenáročne upraviť tak, aby sa mohol pohybovať s väčšou istotou a samostatne. Jeden zo spôsobov je označenie dverí, vypínačov, zásuviek farebným kontrastom dvoch farieb. Žltou a modrou - viď. fotodokumentácia. Tieto dve farby sú rozpoznateľné pri rôznych poruchách zraku.

Fotogaléria
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Slovenská obchodná a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora

Emerson - Branson

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť

Nissens

Hôrka mäsovýroba

Mediálni partneri

MY - Trenčianske noviny

Televízia Trenčín