http://www.unss.sk/

Fotogaléria  • Informačné aktivity a osveta - Krajské stredisko Trenčín realizuje prezentačné aktivity v materských školách, základných školách a stredných školách. Ich cieľom je podať komplexnú informáciu o službách ktoré poskytuje ÚNSS pre zrakovo postihnutých. Praktická ukážka pomôcok, ktoré uľahčujú život zrakovo postihnutým. Demonštračne ukážeme ako sa správať k nevidiacemu keď ho stretneme a ako mu ponúknuť pomoc, chôdzu s bielou palicou atď. V neposlednom rade pri týchto aktivitách informujeme o tom, aký je zrak pre nás dôležitý a ako si ho chrániť. Prevencia rôznych zrakových porúch a ich diagnostika.
  • Kultúrno - integračné aktivity
  • Vzdelávanie
  • Projekty
  • Poradenstvo a rehabilitácia - Krajské stredisko realizuje pre svojich klientov z Trenčianskeho kraja aktivity, ktoré napĺňajú ich potreby a dopomáhajú k integrácii do bežného života a začlenenia sa do spoločnosti.
  • Krajské stredisko Trenčín

  • Spolková činnosť
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Slovenská obchodná a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora

Emerson - Branson

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť

Nissens

Hôrka mäsovýroba

Mediálni partneri

MY - Trenčianske noviny

Televízia Trenčín