http://www.unss.sk/

Záverečná správa projektu Zdravé oči už v škôlke


Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska prostredníctvom grantu mesta Trenčín realizovalo v období apríl – jún 2016 projekt Zdravé oči už v škôlke. Projekt bol zameraný na meranie zrakových parametrov u detí predškolského veku (3-6 rokov). Meranie sa uskutočnilo skríningovým prístrojom Plusoptix. Toto meranie je bezkontaktné a jeho cieľom je odhaliť najčastejšie zrakové poruchy a ochorenia. Včasnou diagnostikou sa často chyba úplne odstráni, alebo sa eliminujú dôsledky ochorenia. Meranie sme realizovali v 6 materských školách v Trenčíne a zúčastnilo sa na ňom 394 detí, z toho sme u 24 detí odporučili návštevu u detského oftalmológa.

Merania prebehli v týchto materských školách:
25.5.2016 – MŠ Stromová – 42 odmeraných detí
26.5.2016 – MŠ Považská – 49 odmeraných detí
30.5.2016 – MŠ 28. októbra – 31 odmeraných detí
7.6.2016 – MŠ Na Dolinách – 81 odmeraných detí
8.6. a 14.6.2016 – MŠ Šafárikova a MŠ Východná – 130 odmeraných detí
9.6.2016 – MŠ Švermova – 61 odmeraných detí

Percento odporúčaní podľa jednotlivých materských škôl:

Dátum Materská škola (názov + adresa) Mesto Počet odmeraných detí Počet odporúčaní % podiel
25.5.2016 MŠ Stromová 3, Trenčín Trenčín 42 2 5%
26.5.2016 MŠ Považská 1719/1, Trenčín Trenčín 49 5 10%
30.5.2016 MŠ 28.októbra 7, Trenčín Trenčín 31 2 6%
7.6.2016 MŠ Na Dolinách 27, Trenčín-Zlatovce Trenčín 81 1 1%
8.6.+14.6.2016 MŠ Šafárikova 11, Trenčín Trenčín 130 10 8%
9.6.2016 MŠ Švermova 24, Trenčín Trenčín 61 4 7%
Spolu 394 24 6%

Projekt Zdravé oči už v škôlke sme sa rozhodli realizovať kvôli záujmu materských škôl (a prostredníctvom nich aj samotných rodičov) zistiť zrakové parametre detí v predškolskom veku. Táto preventívna aktivita má význam najmä preto, lebo mnohokrát si rodičia ani nevšimnú, že ich dieťa zle vidí, a do ambulancie detského očného lekára prichádzajú neskoro.

Ďakujeme mestu Trenčín za poskytnutie finančného grantu.

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Slovenská obchodná a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora

Emerson - Branson

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť

Nissens

Hôrka mäsovýroba

Mediálni partneri

MY - Trenčianske noviny

Televízia Trenčín