http://www.unss.sk/

Výstava kompenzačných a optických pomôcok


23. apríla 2015 sa v spolupráci s Pedagogickou a sociálnou akadémiou sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne uskutočnila výstava kompenzačných a optických pomôcok firmy Tyflocomp a Sagitta. Výstavy sa zúčastnili aj zástupcovia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Súčasťou výstavy bolo tiež predstavenie činnosti Krajského strediska ÚNSS Trenčín. O svoje vedomosti a skúsenosti sme sa podelili so študentami Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Andreja-Svorada a Benedikta ako aj so širokou verejnosťou zaujímajúcou sa o problematiku zrakovo postihnutých ľudí.

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Slovenská obchodná a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora

Emerson - Branson

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť

Nissens

Hôrka mäsovýroba

Mediálni partneri

MY - Trenčianske noviny

Televízia Trenčín