http://www.unss.sk/

Cesta svetla opäť v Trenčíne


Cesta svetla je fotografická výstava, ktorej témou je svet ľudí s postihnutím zraku. Výstava je zostavená z vybraných fotografii fotografickej súťaže, ktorú ÚNSS každoročne organizuje.

Do súťaže sa zapojili vidiaci aj zrakovo postihnutí autori a najlepšie fotografie boli vybrané, zároveň autori odmenení a fotografie putujú po krajských mestách Slovenska. V Trenčíne je fotografická výstava na Obvodnom úrade v Trenčíne v priestoroch na prízemí od 6. 9. do 16. 9. Cesta svetla rozpráva o zrakovom postihnutí, ktoré si mnohí spájajú s vodiacim psom a bielou palicou. V rámci Trenčianskeho kraja výstavu organizuje Krajské stredisko Trenčín v spolupráci s Obvodným úradom v Trenčíne. Srdečne vás pozývame.
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Slovenská obchodná a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora

Emerson - Branson

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť

Nissens

Hôrka mäsovýroba

Mediálni partneri

MY - Trenčianske noviny

Televízia Trenčín