http://www.unss.sk/

Verejná zbierka Vodiaci pes v Trenčianskom kraji


Verejná zbierka na podporu výcviku vodiacich psov je zbierkou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), ktorú každoročne organizuje na podporu programu svojej Výcvikovej školy vodiacich psov (VŠVP). Kompletný program školy zahrňuje výchovu a výcvik psov, odovzdanie psa klientovi a tyflokynologický servis po odovzdaní psa nevidiacemu klientovi.

„Zbierka je realizovaná formou vkladania dobrovoľných príspevkov do 50 očíslovaných a uzamknutých pokladníc s maketami vodiacich psov. Tieto sú rozostavené na verejne prístupných miestach po celom území Slovenskej republiky. Druhou formou prispievania je ľubovoľný príspevok na účet zriadený pre tieto účely“, objasnil priebeh celoročnej zbierky koordinátor Jozef Zbranek.

Miesta v trenčianskom kraji, kde nájdete pokladnice s maketami vodiacich psov:

  • Nové Mesto n/V: Billa
  • Považská Bystrica: Hypernova, Centrum 17
  • Prievidza: Hypernova, Nedožerského cesta 15
  • Trenčín: Billa, Pod Poľom
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Slovenská obchodná a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora

Emerson - Branson

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť

Nissens

Hôrka mäsovýroba

Mediálni partneri

MY - Trenčianske noviny

Televízia Trenčín