http://www.unss.sk/

Výstava kompenzačných pomôcok pre zrakovo postihnutých spojená s praktickou prezentáciou


Deň: 14.4.2011 (štvrtok)
Čas: 13:30 hod.
Miesto: Krajské stredisko Trenčín, ÚNSS, Jilemnického 2, Trenčín

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)
ÚNSS je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré má za cieľ vytvárať podmienky pre integráciu ľudí so zrakovým postihnutím do spoločnosti. Jedným z poslaní ÚNSS je poskytovanie sociálnej pomoci prostredníctvom stredísk vytvorených v krajských mestách SR.

Krajské stredisko Trenčín, ÚNSS
Krajské stredisko Trenčín poskytuje sociálne služby pre zrakovo postihnutých, ich rodinných príslušníkov, sociálne okolie (pracovné prostredie, školské prostredie). Osvetovú činnosť realizuje na celospoločenskej úrovni. Pre zabezpečenie kvalitných služieb spolupracujeme s očnými lekármi, ÚPSVaR, MÚ, VÚC, a ďalšími odborníkmi z pomáhajúcich profesií. Služby poskytujeme ambulantnou a terénnou formou v celom trenčianskom kraji. K dnešnému dňu evidujeme 800 zrakovo postihnutých klientov. Zrakovo postihnutí si môžu vyskúšať prácu s pomôckou, oboznámia sa s jej funkciami a vyberú si, ktorá najviac kompenzuje ich potreby.

Ukážku pomôcok zabezpečí TYFLOCOMP s.r.o. - distribúcia a predaj kompenzačných pomôcok pre nevidiacich a slabozrakých.

Pozvánka na výstavu (doc)odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Slovenská obchodná a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora

Emerson - Branson

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť

Nissens

Hôrka mäsovýroba

Mediálni partneri

MY - Trenčianske noviny

Televízia Trenčín