http://www.unss.sk/

Ozvučené semafory v Trenčíne


Krajské stredisko nadviazalo spoluprácu s Mestským úradom Trenčín. Podľa jeho vyjadrenia by mali byť na priechodoch, kde je svetelná signalizácia zároveň i akustický signál, podľa ktorého sa zrakovo postihnutí orientujú či je červená alebo zelená pre chodcov.
Ak počas pohybu po Trenčíne zistíte, že niektorý semafor nad priechodom pre chodcov „mlčí“, nahláste to prosím na Krajské stredisko Trenčín, tel.č.: 032/ 652 33 13, príp. priamo pracovníkovi Mestského úradu pánovi Romanovi Sabadkovi, tel.č.: 032/6504454. Zvýšite tým bezpečnosť chodcov so zrakovým postihnutím ako i ostatných účastníkov cestnej premávky.

Zoznam ozvučených semoforov v Trenčíne

číslo názov križovatky SZN
1 Električná-Legionárska-Ku štvrtiam 4
2 Štefánikova - hotel Tatra 4
3 Štefánikova - Kragujevacká 2
4a Štefánikova - Pri Bille 1 6
4b Štefánikova - Pri Bille 2  
5a Bratislavská - Pribinova 4
5b Bratislavská - Rozmarínova 4
6 Bratislavská - Zlatovce 2
7 Bratislavská - Pri Appeltovi (Žabinská) 2
8a Električná - k Dolnej stanici  
8b Električná - Súdna  
Celkové počty: 28
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Slovenská obchodná a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora

Emerson - Branson

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť

Nissens

Hôrka mäsovýroba

Mediálni partneri

MY - Trenčianske noviny

Televízia Trenčín