http://www.unss.sk/

Turnaj v šachu a dáme


Sobota ako každá iná, ale sobota 12. 11. 2011 bola pre ľudí so zrakovým postihnutím výnimočná. Krajská rada v zastúpení predsedníčkou Danielovou Máriou zorganizovala turnaj v šachu a v dáme, kde sa zúčastnilo 10 účastníkov.

Turnaj sa konal v Krajskom stredisku Trenčín, ktoré sa zúčastnilo prostredníctvom pracovníčky Ing. Ranincovej Marty. Atmosféra bola vynikajúca v spoločnosti príjemných a milých ľudí, ktorí dokázali, že spoločnými silami sa dá napredovať a vždy zvíťaziť. Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.

Dáma

  • Dve 1. miesta: Komanová Alena ZO Dubnica nad Váhom a Palušný Jozef ZO Trenčín
  • 2. Zigo Peter ZO Dubnica nad Váhom
  • 3. Ondruška Michal ZO Dubnica nad Váhom

Šach

  • 1. Motyčák Milan ZO Dubnica nad Váhom
  • 2. Moláček Rudolf ZO Dubnica nad Váhom
  • 3. Kováčik Peter ZO Nové Mesto nad Váhom
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Slovenská obchodná a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora

Emerson - Branson

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť

Nissens

Hôrka mäsovýroba

Mediálni partneri

MY - Trenčianske noviny

Televízia Trenčín