http://www.unss.sk/

Noc múzeí a galérií


Trenčín, 14. 5. 2011

Otvorené od 10.00 do 22.00 hod.

Vstupné: dospelí, dôchodcovia 1 €, deti do 15 rokov zdarma.


  • TRENČIANSKY HRAD
  • GALÉRIA MILOŠA ALEXANDRA BAZOVSKÉHO
  • MESTSKÁ VEŽA
  • ART CENTRUM SYNAGÓGA
  • TRENČIANSKE MÚZEUM
  • KATOV DOM
  • KARNER SV. MICHALA

Vstupné zaplatíte iba v jednej z týchto inštitúcií, do ostatných máte po preukázaní sa vstupenkou VSTUP ZDARMA. Platí do všetkých zúčastnených kultúrnych inštitúcií.


odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Slovenská obchodná a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora

Emerson - Branson

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť

Nissens

Hôrka mäsovýroba

Mediálni partneri

MY - Trenčianske noviny

Televízia Trenčín