http://www.unss.sk/

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na festivale Bažant Pohoda 2010

V dňoch 8.-11.júla 2010 sa Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zúčastnila festivalu Pohoda. Ako jedna z 37-ich neziskových organizácii v rámci Trhoviska neziskoviek, ktoré koordinovala nadácia Pontis, bol náš prezentačný stánok umiestnený na hlavnej ceste medzi Tesco a Bažant Stage-om. V stánku sme prezentovali činnosť našej organizácie a zdôrazňovali význam jej existencie pre ľudí so zrakovým postihnutím.

„Ľudí, ktorí sa v stánku pristavili, a bolo ich naozaj veľa, najviac zaujala možnosť vyskúšať si chôdzu s bielou palicou, simulačné okuliare a rôzne kompenzačné pomôcky, z ktorých najväčší úspech mal indikátor farieb. Veľkým lákadlom bolo aj Braillovo písmo a Pichtov stroj, na ktorom si záujemci mohli napísať svoje meno a zobrať si ho so sebou na pamiatku,“ hodnotí úspech stánku Žofia Teplická, PR manažérka ÚNSS.

Okrem aktívneho vyskúšania si rôznych pomôcok sme v sobotu doobedu v stánku privítali Výcvikovú školu vodiacich psov aj so psíkmi. Záujem ľudí o život nevidiacich a slabozrakých potvrdil aj záujem prispieť do oboch verejných zbierok, ktoré organizuje ÚNSS – Biela pastelka (vyzbieralo sa 67,45 €) a Verejná zbierka na podporu výcviku vodiacich psov (vyzbieralo sa 56,52 €).

„Pohoda je najväčším festivalom na Slovensku a my sme radi, že sme sa ho mohli zúčastniť. Naším cieľom bolo upozorniť verejnosť na problémy slabozrakých a nevidiacich ľudí a zdôrazniť, ako sa ÚNSS snaží pomôcť prekonať tieto problémy. Veľký záujem o náš stánok, hudba, dobré jedlo a pohodová nálada vytvorili atmosféru, na ktorú my ani návštevníci nášho stánku nezabudneme a ak to bude možné, budúci rok sa určite radi vrátime,“ vyjadrila sa o festivala Ivana Potočňáková, riaditeľka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá sa ho aktívne zúčastnila.

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Slovenská obchodná a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora

Emerson - Branson

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť

Nissens

Hôrka mäsovýroba

Mediálni partneri

MY - Trenčianske noviny

Televízia Trenčín