http://www.unss.sk/

Poďakovanie firme Orange

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska´ďakuje spoločnosti Orange Slovensko, a.s. za poskytnutie nábytku pre Krajské strediská.
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Slovenská obchodná a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora

Emerson - Branson

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť

Nissens

Hôrka mäsovýroba

Mediálni partneri

MY - Trenčianske noviny

Televízia Trenčín