http://www.unss.sk/

Aktivity - archív

Aktivity v roku 2010

Už takmer všetky školenia SIA majú zamestnanci KS Trenčín úspešne absolvované, môžu sa plnohodnotne zamerať na prácu na Krajskom stredisku.
Chceme Vás informovať o realizovaných ako i pripravovaných aktivitách pre zrakovo postihnutých.

Aktivity:

 • Spoločné štvrtky: Každý štvrtok prebieha príjemné spoločné stretnutie ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí sa dozvedia viac o nových kompenzačných pomôckach (napr. akustický maják), o význame a spôsobe využívania vodiacich línií a iných prvkov debarierizácie, o zvukovej knižnici, oboznámia sa s novými priestormi Krajského strediska a službami, ktoré poskytuje.
 • Komunikačný výcvik: Zlepšime si zručnosti vo verbálnom i neverbálnom prejave.
 • Spoznaj svoju organizáciu: ÚNSS je veľká a členitá organizácia, spoznajme ju lepšie. Pre členov i nečlenov základných organizácií v Trenčianskom kraji – informácia o pôsobení a význame základných organizácii.
 • Splav Váhu: Po úspešnom minuloročnom odštartovaní leta na vode pripravujeme i tento rok splav Váhu na raftových člnoch pre všetkých, ktorí chcú zažiť výnimočný športový zážitok.
 • Komentované kino: Jedenkrát do mesiaca Vás pozývame do kina na našom Krajskom stredisku! V programe sú komentované filmy –dej filmu je popisovaný i keď herci na plátne mlčia...
 • Prednášky odborníkov: Pre zvýšenie informovanosti pozývame k diskusii odborníkov ako zástupcov mestského úradu, oftalmológa, diabetológa, psychológa. Máte možnosť sa opýtať na veci, ktoré Vás zaujímajú.
 • Šachový turnaj: Milovníci šachu a dámy sa môžu zapojiť do turnaja.
 • Kolky: Milovníci kolkov sa môžu zapojiť do turnaja v kolkoch, kde po intenzívnej mesačnej príprave sa môžete stať i Vy víťazom turnaja.
 • Akustická streľba: V spolupráci s KS Žilina pripravujeme turnaj v akustickej streľbe medzi Trenčianskym a Žilinským krajom. Určené ako pre mužov tak i ženy.
 • Základy priestorovej orientácie v prírode.

Všetkých, ktorých oslovila niektorá z aktivít, sa môžu prihlásiť na tel. čisle: 032/ 652 33 13 alebo 0905 477 971. Dostanú doplňujúce a podrobnejšie informácie s konkrétnymi termínmi.Aktivity v roku 2009

Ozdobme si Vianoce!

Integračná aktivita pre deti so ZP s rodinami z ÚNSS.

Organizátor: KS Trenčín
Termín: 18.12.2009 (piatok) o 14:00 hod.

Miesto:
Krajské stredisko Trenčín vo svojich nových priestoroch!
Budova Noma Trenčín, a.s., 1. poschodie (vedľa Krajského súdu a oproti Sociálnej poisťovni a Daňového úradu), Jilemnického 2/532, Trenčín

Popis programu:
Krajské stredisko Trenčín pripravilo pre deti a mládež so ZP a ich rodiny integračnú aktivitu spojenú s artterapiou, a ďalšími príjemnými aktivitami s cieľom pripraviť sa na Vianoce:

 • Vyhotovenie dvoch vianočných ozdôb z tvarovacej hmoty. Jednu na vianočný stromček na KS a druhú na domáci vianočný stromček.
 • Vyhotovenie vianočného pozdravu rôznymi technikami. Deti si môžu vybrať.
 • Súťaž detí a ich rodičov – Rozpoznaj zvuk - čomu patrí?
 • Odovzdanie darčekov pre deti.

Tešíme sa na všetkých účastníkov, koledy máme pripravené :).

Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Ondrejičková, alebo Bc. Zora Benkovská. Telefón: 032/ 652 33 13.Spolu chutí viac - Spoločenská etiketa so „zaviazanými očami“ v Novom Meste nad Váhom

Sociálna rehabilitácia pre klientov a členov ZO Nové Mesto nad Váhom. Kurz sebaobsluhy a spoločenskej etikety, stolovania.

Organizátor: KS Trenčín
Termín:

 • 1.časť: 9.11.2009 (pondelok) o 9.00 hod.
 • 2.časť: 16.11.2009 (pondelok) o 9.00 hod.
 • 3.časť: 23.11.2009 (pondelok) o 9.00 hod.
Miesto realizácie: ZO ÚNSS Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova ulica, Budova Mestského kultúrneho strediska.

Lektor: Eventive, s.r.o. - Školiteľ pôsobiaci v danej oblasti na Slovensku i v zahraničí.
Popis programu:
Ukážka stolovania, prestierania, ako i ďalších činností a situácií odohrávajúcich sa pri spoločenských udalostiach a slávnostných posedeniach. Ich výklad a praktický nácvik s ohľadom na zrakové postihnutie účastníkov kurzu.
Spolu chutí viac: Kurz sebaobsluhy – príprava pokrmov zo studenej kuchyne.
Počet účastníkov: 10 osôb
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Ondrejičková, alebo Bc. Zora Benkovská. Telefón: 032/ 652 33 13. Pavol Strechay – predseda ZO ÚNSS Nové Mesto nad Váhom.Spoločenská akcia – Sme na jednej lodi

Organizátor: Krajské stredisko (KS) Trenčín
Termín: 22.10.2009
Miesto konania: PianoClub, Trenčín (pôvodne nová sála Meriny, Ulica pri MAXe)
Účastnícky poplatok: 5 €
Kontaktná osoba: Silvia Sudorová alebo Zora Benkovská. Tel. č.: 032/ 652 33 13

Program akcie:

 • 14:00 Vystúpenie Divadla Normálka - predstavenie Výlet
 • 15:20 Privítanie hostí
  • Príhovor vedúcej KS ÚNSS Trenčín - Kam smeruje Krajské stredisko
  • Privítanie hostí zo Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS), Odbočky Olomouc - uzatvorenie družby medzi KS Trenčín a Odbočkou Olomouc
 • 16:00 Príhovor predsedov ZO - Kde sme a kam smerujeme - možnosť nadviazať spoluprácu medzi jednotlivými ZO. Voľná diskusia klientov, členov ZO, ich priateľov a rodinných príslušníkov.

Počet účastníkov: 300 účastníkov, všetci zrakovo postihnutí, priatelia, známi ste vítaní

Všetci záujemcovia sa môžu informovať o podujatí a prihlásiť sa na Krajskom stredisku . Tešia sa na vás pracovníci Krajského strediska.


Hostia:

 • zástupcovia ÚNSS: RNDr. Branislav Mamojka, CSc., predseda ÚNSS
 • ďalší pracovníci ÚNSS
 • zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • zástupcovia firiem
 • zástupcovia médií


Akcia je podporená z Grantového kola 2009 Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Informácie budú postupne dopĺňané, aktualizované.Správne leto... na vode – SPLAV VÁHU 2 a 3

Rekreačno – integračná aktivita pre deti a mládež ZP s rodinami ako i pre ostatných klientov a členov ÚNSS a ich rodinných príslušníkov.

Organizátor: KS Trenčín
Termín:

 • 21.8.2009 (piatok) pre deti a mládež s rodinami
 • 25.8.2009 (utorok) pre klientov a členov ÚNSS
Štart: 8.00 pred železničnou stanicou v Dubnici nad Váhom

SPLAV:
Počet osôb: 10
Trasa: Dubnica nad Váhom – Trenčín (ostrov).
Plavba trvá: cca 4,5 hod.
Cena:
 • 5 EUR / dieťa, mládež do 25 rokov z Krajského strediska Trenčín
 • 10 EUR / osoba (rodinný príslušníci)

Popis programu:
Krajské stredisko Trenčín pre veľkú spokojnosť účastníkov a záujem o túto aktivitu pripravilo ďalšie dva splavy Váhu a to v termínoch:
 • 21.8.2009 -pre zrakovo postihnuté deti a mládež a ich rodiny spoločnú aktivitu – kde si užijú leto a vodu. Splav Váhu a následne opekačku spojenú s hrami a zábavnými aktivitami.
 • 25.8.2009 -pre klientov a členov ÚNSS.
V prípade zlého počasia možná zmena termínu.
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Sudorová, alebo Bc. Zora Benkovská. Telefón: 032/ 652 33 13.
Krása ako dar alebo finty profesionálov

Integračná aktivita pre dámy so zrakovým postihnutím

Organizátor: KS Trenčín
Termín: 31.7.2009 (piatok)
Začiatok: 9:00 na KS Trenčín, v prípade záujmu aj o 12:00
Popis programu: Chceme poukázať na to, že i zrakovo postihnuté dámy sú a chcú byť pekné pre okolitý svet. A preto Krajské stredisko Trenčín pripravilo pre zrakovo postihnuté dámy integračnú aktivitu – stretnutie s kozmetičkou, ktorá spraví prednášku a následne sa bude individuálne venovať zúčastneným (téma: denná starostlivosť o pleť, ľahké denné líčenie, ochrana pleti v letných mesiacoch, drobné kozmetické úkony). Účastníčky majú možnosť využiť služieb kozmetičky za znížené ceny.
Počet osôb: 6 osôb na jedno stretnutie ( v prípade záujmu prebehne i druhé stretnutie v poludňajších hodinách – o 12.00 hod). Je potrebné sa nahlásiť na KS Trenčín.
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Sudorová. Telefón: 032/ 652 33 13.Odštartujme leto...na vode – SPLAV VÁHU

Rekreačno – integračná aktivita pre deti a mládež ZP s rodinami

Organizátor: KS Trenčín
Termín: 13.7.2009 (pondelok)
Štart: 8.00 pred železničnou stanicou v Dubnici nad Váhom
Počet osôb: 6 – 8 na jednom člne (kapacita člnov je už naplnená, v prípade záujmu zrealizujeme ďalší splav)
Trasa: Dubnica nad Váhom – Trenčín (ostrov)
Plavba trvá: cca 4,5 hod.
Cena:

 • 5 EUR / dieťa, mládež do 25 rokov z Krajského strediska Trenčín
 • 10 EUR / osoba (rodinní príslušníci)
Popis programu: Krajské stredisko Trenčín pripravilo pre zrakovo postihnuté deti a mládež a ich rodiny spoločnú aktivitu – kde si užijú leto a vodu. Splav Váhu a následne opekačku spojenú s hrami a zábavnými aktivitami.
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Sudorová alebo Bc. Zora Benkovská
Telefón: 032/652 33 13
Olomouc - prehliadka katedrály sv. Václava pre zrakovo postihnutých ľudí

Organizátor: KS Trenčín
Termín: 25.6.2009
Miesto konania: Olomouc, Česká republika
Účastnícky poplatok: 12 EUR / 1 osoba
Kontaktná osoba: Silvia Sudorová alebo Zora Benkovská. Tel. č.: 032/ 652 33 13
Poznámka: Prihlásenie a uhradenie účastníckeho poplatku do 9.6.2009. Katedrála je sprístupnená v doprovode sprievodcu nevidiacim a slabozrakým osobám. Prehliadka je obohatená o haptický drevený model katedrály ako i ďalšie predmety.

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Slovenská obchodná a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora

Emerson - Branson

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť

Nissens

Hôrka mäsovýroba

Mediálni partneri

MY - Trenčianske noviny

Televízia Trenčín