Skočiť na obsah

http://www.unss.sk/


Únia nevidiacich ponúka kvalitnejšie služby v nových priestoroch

Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídli od začiatku tohto roka v nových priestoroch na Jilemnického ulici 2 v budove bývalého Slovakotexu. V piatok 9. apríla sa tu uskutočnil deň otvorených dverí, ktorý si nenechali ujsť desiatky záujemcov.

V pestrej ponuke dňa otvorených dverí nechýbali odborné prednášky o odstraňovaní bariér, výstava kompenzačných a optických pomôcok či praktické ukážky výcviku vodiacich psov. Návštevníci mali navyše možnosť vyskúšať, aké náročné je zvládnuť bežné činnosti, keď chýba zrak. S klapkami na očiach a bielou paličkou v ruke viacerí neisto kráčali po chodbe, hoci pohyb a orientáciu v priestore im uľahčovali vodiace línie na podlahe. Práve výrazné vodiace línie spoľahlivo všetkých zavedú z prízemia na prvé poschodie budovy, kde od januára krajské stredisko únie pôsobí.

Jeho vedúca Silvia Ondrejičková netají spokojnosť s novým zázemím: „Našim klientom z celého Trenčianskeho kraja môžeme ponúknuť kvalitnejšie služby hneď v piatich miestnostiach. Jednou z nich je aj kuchynka, kde záujemcovia nadobudnú praktické zručnosti,“ vysvetlila. Zárubne dverí a steny všetkých miestností sú vymaľované na žlto-modro, pretože takýto farebný kontrast vnímajú zrakovo postihnutí najlepšie. Dva dni v týždni pomáhajú zamestnanci krajského strediska záujemcom v centrále, po zvyšok týždňa poskytujú odbornú pomoc v teréne. „Priestorovej orientácie použitím bielej paličky učíme klientov priamo v lokalite ich bydliska, kde sa budú pohybovať denne,“ objasnila Ondrejičková.

Na prezentácii potrieb zrakovo postihnutých pri zabezpečení ich mobility v priestore sa zúčastnil aj predseda Komisie dopravy, životného prostredia a investícií MsÚ Jozef Mertan. Podľa jeho slov mesto musí aj v budúcnosti viac dbať na to, aby všetky nové projekty spĺňali aj kritériá potrebné pre zrakovo postihnutých. „V rámci našej komisie by som rád pripravil v spolupráci s novým centrom podobnú prezentáciu pre všetkých členov, aby sa aj oni oboznámili s potrebami hendikepovaných občanov,“ zdôraznil Mertan.

Piatkové podujatie si nenechal ujsť ani primátor Branislav Celler. „V uplynulých rokoch sa podarilo v meste odstrániť niektoré bariéry, nie však všetky, a preto treba v trende odstraňovania prekážok pokračovať,“ zdôraznil primátor a pripomenul, že štandardy pre zrakovo postihnutých spĺňa napríklad aj mestská webstránka.

(mr), foto: (R. Stoklasa), publikované v Info 4/2010

Fotografie z dňa otvorených dverí KS ÚNSS Trenčín
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Slovenská obchodná a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora

Emerson - Branson

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť

Nissens

Hôrka mäsovýroba

Mediálni partneri

MY - Trenčianske noviny

Televízia Trenčín

Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk